تب‌های اولیه

تشکیل كميته ارتباط دانشگاه و صنعت
31% (38 رای)
تشكيل كميته هاي اقتصاد مقاومتي در دانشگاه ها
23% (28 رای)
ایجاد كارگاه هاي كارآفريني در كنار آموزش هاي تئوريك
23% (28 رای)
هدایت پایان نامه ها به سمت تحقق اقتصاد مقاومتي
24% (29 رای)
تمام آرا: 123