تب‌های اولیه

تشکیل كميته ارتباط دانشگاه و صنعت
31% (39 رای)
تشكيل كميته هاي اقتصاد مقاومتي در دانشگاه ها
22% (28 رای)
ایجاد كارگاه هاي كارآفريني در كنار آموزش هاي تئوريك
23% (29 رای)
هدایت پایان نامه ها به سمت تحقق اقتصاد مقاومتي
23% (29 رای)
تمام آرا: 125