تب‌های اولیه

تشکیل كميته ارتباط دانشگاه و صنعت
32% (45 رای)
تشكيل كميته هاي اقتصاد مقاومتي در دانشگاه ها
19% (27 رای)
ایجاد كارگاه هاي كارآفريني در كنار آموزش هاي تئوريك
26% (37 رای)
هدایت پایان نامه ها به سمت تحقق اقتصاد مقاومتي
23% (32 رای)
تمام آرا: 141