پایگاه خبری تحلیلی ابصارخبر اردبیل ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

جلوه های طبیعت مزرعه آرتان در تابستان

، مزرعه آرتان وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل در تابستان جلوه ای تماشایی پیدا کرده است.

به گزارش ابصارخبر، مزرعه آرتان وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل در تابستان جلوه ای تماشایی پیدا کرده است.