پایگاه خبری تحلیلی ابصارخبر اردبیل ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
دکتر مولایی خبرداد:

برگزاری کرسی نظریه پردازی «ارائه الگوی ریاضی جدید برای تعیین شکست ضربان قلب» در دانشگاه محقق اردبیلی

سئول دبیرخانه کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه محقق اردبیلی از برگزاری یک جلسه دفاع از کرسی نظریه پردازی در این دانشگاه خبر داد و گفت: در این جلسه «ارائه الگوی ریاضی جدید برای تعیین شکست ضربان قلب» مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ابصارخبر، دکتر محمدرضا مولائی مسئول دبیرخانه کمیته دستگاهی حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه محقق اردبیلی از برگزاری یک جلسه دفاع از کرسی نظریه پردازی در این دانشگاه خبر داد و گفت: در این جلسه «ارائه الگوی ریاضی جدید برای تعیین شکست ضربان قلب» توسط دکتر معرفت سیاه کوهیان و دکتر ماهرخ دهقانی ارائه شد.

وی افزود: دکتر لطفعلی بلبلی نیز  نقد این کرسی را بر عهده داشت.

 

انتهای پیام/ج