نمایش 1 - 6 از 6
آزمون طرح ولایت دانشجویی استان اردبیل در سال 97 با حضور بیش از 500 دانشجو برگزار شد؛ آزمون ورودی دوره خط امام استانی سال 97 با حضوربیش از 500 نفر از دانشجویان بصورت همزمان در اردبیل و دانشگاه های استان برگزار شد. 02/22/1397 - 19:07
طرح ولایت دانشجویی با حضور روسای دانشگاه های اردبیل برگزار شد جلسه هماهنگی طرح ولایت دانشجویی استان و قرارگاه راهیان نور با حضور روسای دانشگاه های اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد. 02/17/1397 - 15:19
مسئول تعلیم و تربیت بسیج دانشجویی استان اردبیل مسئول تعلیم و تربیت بسیج دانشجویی استان خبرداد؛ مسئول تعلیم و تربیت ناحیه بسیج دانشجویی استان اردبیل از آغاز فرایند ثبت نام و پذیرش معرفت جویان دوره های خط امام در اردبیل خبرداد و گفت: دانشجویان می توانند تا 15اردیبهشت ماه با مراجعه به دفاتر بسیج دانشجویی استان نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. 01/22/1397 - 20:18
مستند تلویزیونی طرح ولایت دانشجویی در سال 96 طرح ولایت دانشجویی استان همگام با سراسر کشور در تابستان سالجاری بصورت مجزا در دانشکده فنی رازی اردبیل ویژه برادران و مجتمع آموزشی شهید پیرزاده ویژه خواهران در اردبیل نیز برگزار شد. 06/25/1396 - 11:28
طلیعه سحر ویژه نامه طرح ولایت دانشجویی استان اردبیل ویژه نامه طرح ولایت دانشجویی استانی با نام "طلیعه سحر" با رویکرد فرهنگی،اجتماعی و بصیرتی در اردبیل منتشر شد. 04/29/1396 - 17:34
نماهنگ طرح ولایت بسیج دانشجویی اردبیل دوره ی معرفت افزایی طرح ولایت استانی به مدت 7 روز در راستای تبیین مرز های اسلام ناب محمدی ، معرفی و تفهیم چهارچوب های اصیل اسلام ناب ویژه دانشجویان هر سال به همت بسیج دانشجویی برگزار می شود 04/27/1395 - 05:30
اشتراک در طرح ولایت دانشجویی