نمایش 1 - 2 از 2
عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی: عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به تبیین چرایی و اهمیت بزرگداشت روز ملی فناوری هسته ای پرداخت و گفت: بزرگداشت این روز بزرگ، بزرگداشت روحیه خودباری و اتکا به توان داخلی است. 01/20/1398 - 15:33
پرسمان تخصصی جوانان اردبیل با موضوع روز دختر و خانواده در پرسمان تخصصی جوانان اردبیل با موضوع دختران مطرح شد؛ مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل در پرسمان تخصصی جوانان با موضوع دختران و خانواده به بحث عفاف و حجاب پرداخت و گفت: مردان، با عفاف خود می توانند زمینه حفظ حیای جامعه را فراهم کنند. 05/14/1395 - 22:56
اشتراک در خودباوری