نمایش 1 - 2 از 2
مانور درمان اضطراری در روستای صعب العبور کوهساره توسط کانون دانشجویی دانشگاه آزاد اردبیل برگزار شد مانور درمان اضطراری در روستای صعب العبور کوهساره توسط کانون دانشجویی حلال احمر دانشگاه آزاد اردبیل برگزار شد 11/24/1396 - 16:08
انتخابات کانون هلال احمر  دانشگاه محقق اردبیلی با حضور نماینده هلال احمر استان برگزار؛ انتخابات شورای مرکزی کانون هلال احمر دانشگاه محقق اردبیلی با حضور نماینده هلال احمر استان در خانه فرهنگ این دانشگاه برگزار شد. 02/13/1396 - 13:51
اشتراک در کانون هلال احمر