نمایش 1 - 4 از 4
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی، حادثه کوی دانشگاه دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق؛ دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق با بیان اینکه دانشجویان و جریانات دانشگاهی به هیچ وجه نباید پیاده نظام یک جریان یا حزب خاص شوند،اظهار داشت: دانشجویان در همه حال باید موذن جامعه و مردم باشند. 04/18/1396 - 22:23
حسینی فر دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ازاد اردبیل طی انتخابات شورای مرکزی؛ علیرضا حسینی فر طی انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل با کسب حداکثر آراء بعنوان دبیر این تشکل دانشجویی انتخاب شد. 04/16/1396 - 21:40
علیرضا نعمتی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق دبیر انجمن اسلامی دانشگاه محقق؛ دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه روز جهانی قدس روز به پا خواستن مستضعفین بر علیه مستکبرین است،گفت: ما در این روز بزرگ به میدان می آییم تا به گردنکشان عالم بگوییم اگر غلط زیادی بکنند جواب آنها را با سیلی خواهیم داد. 03/30/1396 - 07:45
علیرضا نعمتی طی انتخابات شورای مرکزی؛ علیرضا نعمتی با کسب حداکثر آراء بعنوان دبیر جدید انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب شد. 03/01/1396 - 11:06
اشتراک در دبیر انجمن اسلامی دانشجویان