نمایش 1 - 1 از 1
محمدباقر محمدی یادداشت دانشجویی؛ انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی درسال 2018 می تواند فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی و ظرفیت های گردشگری اردبیل به دنیا باشد. 07/10/1396 - 21:00
اشتراک در گردشگری