نمایش 1 - 1 از 1
استکبار ستیزی، از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است دبیرشورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاههای اردبیل: دبیرشورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های اردبیل تبیین دشمن شناسی و بصیرت افزایی در جامعه را از جمله رسالت های اصلی قشر دانشگاهی عنوان کرد و گفت:استکبار ستیزی در جهان، از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است. 11/12/1396 - 10:23
اشتراک در شاخصه های انقلابی ری