نمایش 1 - 1 از 1
22 بهمن تماشایی از دیدگاه دوربین دانشجویان دانشجویان اردبیل نیز همگام با آحاد مردم با حضور خود در راهپیمایی 22 بهمن جلوه خاصی به جشن اغاز چهلمین بهار انقلاب داده بودند. 11/22/1396 - 16:15
اشتراک در دوربین دانشجو