نمایش 1 - 1 از 1
توسط انجمن علمی دانشگاه محقق برگزار شد؛ جشن روز مهندسی با حضور پرشور دانشجویان رشته های مهندسی توسط انجمن های علمی دانشگاه محقق در مجتمع فرهنگی هنری فدک اردبیل برگزار شد. 12/05/1396 - 21:15
اشتراک در مجتمع فدک اردبیل