نمایش 1 - 2 از 2
نمایشگاه آشنایی با منابع طبیعی در دانشگاه محقق+تصاویر توسط انجمن های علمی دانشکده کشاورزی برگزار شد؛ نمایشگاه آشنایی با منابع طبیعی به مناسبت هفته منابع طبیعی توسط انجمن های علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق در این دانشگاه راه اندازی شد. 12/13/1396 - 16:17
همایش گرامیداشت هفته منابع طبیعی در همایش گرامیداشت هفته منابع طبیعی مطرح شد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل در این مراسم به بیان ویژگی های منابع طبیعی استان پرداخت و گفت: صیانت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است. 12/13/1396 - 16:05
اشتراک در منابع طبیعی