نمایش 1 - 1 از 1
جشنواره تجلیل از بانوان پژوهشگر و فناور برگزیده استان مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل؛ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل در اولین جشنواره تجلیل از بانوان پژوهشگر و فناور برگزیده استان به نقش آموزش عالی در ارتقاء بانوان پرداخت و گفت: آموزش عالی نقش مهمی در توسعه توانمندی بانوان داشته است. 12/22/1396 - 16:16
اشتراک در توانمندی بانوان