نمایش 1 - 1 از 1
راهیان نور دانشجویی اردبیل جمعی از دانشجویان دانشگاه های اردبیل با حضور در منطق عملیاتی جنوب کشور ضمن بازدید از مناطق عملیاتی درس ایثار و شجاعت آموختند. 12/27/1396 - 13:12
اشتراک در یادمان های شهدا