نمایش 1 - 1 از 1
افسر روحی رئیس دانشگاه پیام نور استان خبرداد؛ رئیس دانشگاه پیام نور اردبیل از کسب رتبه دوم کشوری مسابقه نانو فناوری تیم اردبیل در مسابقات دانشگاههای پیام نور کشور خبرداد و گفت: این افتخار توسط تیم مرکز اردبیل و واحد ارشق حاصل شد. 01/19/1397 - 18:26
اشتراک در مسابقات نانوفناوری