نمایش 1 - 1 از 1
اهدای کتاب به کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در راستای ترویج وافزایش فرهنگ کتابخوانی انجام گرفت : مدیرکل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در آیین اهدای کتاب به کارکنان این اداره گفت: افزایش آگاهی و اطلاعات ، تقویت حافظه ، مقابله با افسردگی ، آرامش خاطر و کاهش استرس، و تقویت مهارت تفکر تحلیلی از آثار و فواید کتاب و کتابخوانی است. 02/02/1397 - 00:06
اشتراک در اقتصاد و دارایی