نمایش 1 - 1 از 1
مرحله دانشگاهی یازدهمین جشنواره ملی حرکت با شرکت انجمن های علمی دانشگاه های اردبیل در سالن تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی کار خود را آغاز کرد. 02/25/1397 - 15:24
اشتراک در یازدهمین جشنواره حرکت