نمایش 1 - 1 از 1
مرتضی ابراهیمی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان اردبیل منصوب شد. 02/26/1397 - 10:19
اشتراک در معاون آموزشی