نمایش 1 - 1 از 1
درخواست مجوز تجمع علیه یاوه گویی های ترامپ در اردبیل عضو مجمع تشکلهای دانشجویی اردبیل خبرداد؛ عضو مجمع تشکلهای دانشجویی اردبیل از ارسال درخواست صدورمجوز جهت تجمع دانشجویی علیه یاوه گویی‌های ترامپ، به فرمانداری اردبیل خبرداد و گفت:در صورت موافقت با این درخواست تجمع بزرگ استکبارستیزی در اردبیل نیز برگزار خواهد شد. 02/26/1397 - 17:42
اشتراک در درخواست مجوز