نمایش 1 - 1 از 1
تجلیل از خانواده شهید مدافع حرم علی آقایی در دانشگاه پیام نور اردبیل در مراسم اختتامیه طرح ضیافت اندیشه دانشجویی انجام گرفت خانواده شهید مدافع حرم علی آقایی در مراسم اختتامیه طرح ضیافت اندیشه دانشجویی دانشگاه پیام نور اردبیل تجلیل شدند.. 05/24/1397 - 15:01
اشتراک در ضیافت اندیشه دانشجویی اردبیل