نمایش 1 - 2 از 2
دانشجویان بسیجی دانشگاه های اردبیل همزمان با اقشار مختلف بسیج با حضور در اجتماع عظیم اقتدار عاشورائیان جلوه ای خاص به این محفل معنوی دادند. 07/12/1397 - 13:00
سردار اببازاده این حضور نشان داد که مردم عزیز و همیشه در صحنه استان، با وجود تمامی مشکلات و جنگ روانی دشمن همچنان بر آرمانهای انقلاب پایبند بوده و با قدرت و وحدت ایستاده اند . 07/12/1397 - 12:16
اشتراک در اقتدار عاشورائیان