نمایش 1 - 1 از 1
دانشجویان بسیجی دانشگاه های اردبیل همزمان با اقشار مختلف بسیج با حضور در اجتماع عظیم اقتدار عاشورائیان جلوه ای خاص به این محفل معنوی دادند. 07/12/1397 - 13:00
اشتراک در سپاهیان محمد رسول الله