نمایش 1 - 1 از 1
اصغر دالوندی رئيس نظام پرستاري كشور در اردبیل رئيس نظام پرستاري كشور در اردبیل از پرستاري به عنوان جان مردم ياد كرد و گفت: حرفه پرستاري بعد از گذشت يك قرن هنوز مهجور مانده است و تعرفه خدمات پرستاري نیز حدود 10 سال است تغييري نكرده است. 07/19/1397 - 19:16
اشتراک در دالوندی