نمایش 1 - 1 از 1
طرح استانی- شهرستانی شدن انتخابات دبیر کل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی از ارسال نامه ای سرگشاده در خصوص طرح استانی- شهرستانی شدن انتخابات به نمایندگان استان در مجلس خبرداد و گفت: قانون فعلی انتخابات دارای اشکالاتی است که باید هرچه زود تر اصلاح شود. 10/19/1397 - 08:59
اشتراک در طرح استانی- شهرستانی شدن انتخابات