نمایش 1 - 1 از 1
مهدی مهدی زده یادداشت؛ اعلام حکومت جمهوری اسلامی ایران در 12 فروردین، جوانه های اندیشه و عمل را در ملت های مستضعف جهان شکوفا کرد و آنهایی را که از الگوهای غربی دل سرد شده بودند، به اندیشه و اراده ای نیرومند برای ساختن جامعه ای نو مجهز کرد. 01/12/1398 - 12:53
اشتراک در مهدی مهدیزاده