نمایش 1 - 1 از 1
بابا نفس داد به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی انجام گرفت نمایش خیابانی"بابا نفس داد" کاری از گروه تئاترفرزندان شاهد و ایثارگر به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی، توسط سازمان بسیج هنرمندان استان در اردبیل روی صحنه رفت. 01/26/1398 - 11:16
اشتراک در تئاتر خیابانی بابا نفس داد